Palkkahallinnon ulkoistaminen ja edut

 

Palkkahallinnon ulkoistaminen on yksinkertaisempaa kuin uskotkaan. Meillä on siitä jo vuosien tuoma kokemus.

Palkkahallinnon tehtävät vaativat yhä enemmän erityisosaamista ja paneutumista työlainsäädännön muutoksista johtuen. Kirjanpitotoimistoissa pitkään vallinneet käytännöt muuttuvat ja eriyttävät selkeästi palkanlaskennan muusta taloushallinnosta. Palkanlaskennan aikatauluja kiristää myös Kansallisen tulorekisterin käyttöönotto. Ansaintatietojen ilmoittaminen ajantasaisesti Tulorekisteriin, tuo lisää muistamista ja aikataulutettuja tehtäviä palkanlaskijoille.

Paikallisen sopimusvapauden lisääntyminen edellyttää työehtosopimusten ja työlainsäädännön tuntemusta sekä tulkintakokemusta. Parhaat edellytykset tulkita työehtosopimuksia on palkkahallintoon erikoistuneella ja työlainsäädäntöä työkseen käsittelevällä ammattilaisella.

Ei siis ole lainkaan yhdentekevää missä, miten ja kuka palkanlaskennan toteuttaa.

Palkkahallinnon tehtävät ovat vaivattomasti ulkoistettavissa alan erityisosaajalle. Laskennan ei tarvitse tapahtua yrityksessä tai kirjanpitotoimistossa. Palkkoihin liittyvä aineisto on helposti toimitettavissa eri tavoin palkanlaskentaan, jossa ammattilainen käsittelee aineiston ja toimittaa palkanlaskennan tiedot yritykseen, palkansaajille, viranomaisille ja kirjanpitäjälle. Ainoa yrityksessä palkanlaskentaan liittyvä tehtävä on palkkatoimiston tarvitsemien tietojen toimittaminen palkanlaskijalle, kaikki muu hoituu sen jälkeen automaattisesti ja ajantasaisesti.

Ulkoistamalla palkkahallinnon vapaudut myös monista muista aikaa vievistä rutiineista.

Yrityksen kannalta helppoa, yksinkertaista ja edullista. Palvelun laadun takaa pitkä kokemus palkkahallinnon erityisosaamisesta.

 

Ulkoistamisen etuja ovat mm.

 

  • ei aikataulutetuista laskennoista tai ilmoituksista huolehtimista
  • ei loma-, sairauspoissaolo- ym. kustannuksia palkanlaskennan tehtävistä
  • henkilöstöresurssien tarve vähenee ja palkkakustannukset pienenevät
  • ohjelmistohankinnat ja päivitykset jäävät pois
  • ajantasaisten työehtosopimusten ja työlainsäädännön seurannan tarve vähenee
  • saatte asiakkaana henkilökohtaista palvelua ja neuvontaa työsuhdetta ja palkkausta koskevissa kysymyksissä
  • huolehdimme, että työnantajan, palkansaajan ja eri sidosryhmien edut ja intressit huomioidaan oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti

meille kenenkään asiakkaan palkanlaskenta ei ole ”rutiini juttu” vaan sovitut tehtävät hoidetaan vankkumattomalla ammattitaidolla ja huolellisuudella

Ota yhteyttä

Vuosien tuoma kokemus alalta takaa kattavan ammattitaidon eri kokoisten ja eri aloilla toimivien yritysten palkanlaskennasta. Palvelemme jokaista yrittäjää ja yritystä henkilökohtaisesti kaikissa palkkaukseen ja työsuhdeasiointiin liittyvissä kysymyksissä.

 

OTA YHTEYTTÄ

ASIAKKAITAMME