TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

1. Rekisterinpitäjä

Pirkanmaan Palkkapalvelu Ky
Vehmaantie 12 B 2, 33470 YLÖJÄRVI
matkap. 0400 288 488
sähköposti jarmo.kivisto@www.pirpalkat.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriö koskevissa asioissa

Jarmo Kivistö
Vehmaantie 12 B 2, 33470 YLÖJÄRVI
matkap. 0400 288 488
sähköposti jarmo.kivisto@www.pirpalkat.fi

3. Rekisterin nimi

Pirkanmaan Palkkapalvelu Ky:n asiakastietokanta

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on säilyttää asiakasyritysten henkilöstön palkkahallintoon liittyviä työsuhde-, palkka- ja henkilötietoja.

5. Rekisterin tietosisältö

Palkanlaskentaan ja palkkahallintoon tarvittavat henkilötiedot:
– nimi kokonaisuudessaan
– henkilötunnus
– osoite- ja yhteystiedot
– palkanmaksun pankkiyhteystiedot
– työsopimustiedot
– verokorttitiedot
– mahdolliset ay-perintätiedot
– mahdolliset ulosotto- ja maksukieltotiedot
– muut palkkaukseen liittyvät tiedot tarvittaessa

6. Säännön mukaiset tietolähteet

Asiakasyritysten rekisterin pitäjäksi nimetty henkilötietojen käsittelijä (työnantaja tai hänen nimeämänsä henkilö) sekä asiakasyritysten palveluksessa oleva rekisteröity (palkansaaja). Palkkahallintoon liittyvät kolmannet tahot (viranomaiset, vakuutusyhtiöt, ammattiyhdistykset)

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Henkilö- ja palkkatietoja luovutetaan ainoastaan kirjallisesti todennetuille viranomaisille ja palkkahallintoon liittyville sidosryhmille kuten viranomaiset, vakuutusyhtiöt ja ammattiliitot.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei tiedonsiirtoa.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. manuaalinen aineisto
Asiakaskohtainen, lain mukainen arkistomateriaali (kuten esim. palkkakortit, vuosi-ilmoitukset, tunti-ilmoitukset jne.) säilytetään yrityksen toimipisteessä, lukituissa kaapeissa kuluvalta ja edelliseltä palkkavuodelta. Tätä vanhemmat aineistot luovutetaan asiakasyrityksen rekisterin pitäjän henkilötietovastaavalle arkistoitavaksi.
Toimitiloissa, joissa tietosuojalain mukaisia henkilötietoja käsitellään ja säilytetään, on liitetty palo- ja murtosuojauksella 24 / 7 päivystävään hälytyskeskukseen.

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot
Sähköinen palkkahallinto-ohjelmisto on käytettävissä vain yrityksen työntekijän henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tietokoneet ja puhelimet, joilla käsitellään henkilö- ja palkkatietoja, on suojattu salasanoilla ja ohjelmallisilla palvelinsuojauksilla. Yrityksen tietokoneet ovat lisäksi suojatut henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi henkilökohtaisesti käydä tarkistamassa hänestä rekisteröidyt henkilötiedot yrityksen toimipisteessä. Tietojen tarkistaminen edellyttää Rekisteröidyn henkilöllisyyden todentamista.

Henkilötiedot voi tarkistaa myös kirjallisesti, omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla tavalla todennetulla pyynnöllä.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää virheellisen tiedon korjaamista.
Korjauspyyntö tulee esittää kirjallisesti.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterin pitäminen perustuu asiakasyrityksen palkkahallinnon ulkoistamisesta laadittuun sopimukseen ja rekisterin pitämisen lakisääteiseen velvoitteeseen.